Missie

Zorg op maat voor alle mensen zowel jong als oud. Aandacht besteden aan kleinen dingen waar mensen belang aan hechten.

Thuisverpleging aangenaam maken zodat de zorg niet telkens weer een beproeving wordt.

Zo zijn sommige mensen nog in staat om zichzelf te wassen onder begeleiding, het doel van deze zorg is dan het stimuleren van deze resterende mogelijkheden tot zelfzorg.

Bij andere mensen zal de hulpverlener meer en meer zorg moeten overnemen omdat de mogelijkheden beperkter worden.

Bij zwaar behoevende mensen is onze zorg vooral gericht op het comfort van de persoon.

We streven naar een optimale kwaliteit van het leven tot in de laatste levensfase van de mens en de naaste familie en vrienden. Door middel van palliatieve zorgen streven we naar een sereen afscheid en een waardig sterven.

Luisteren naar de persoon en weten wat telt en daarnaast een professionele aanpak creëren.

Ook in contact staan met andere hulpverleners en mantelzorgers, zoals familie, huisarts, kine, poetshulp enz… is van groot belang.

Langer thuis kunnen wonen in een vertrouwde en warme omgeving kan mee bijdragen tot een gelukkig leven dankzij de “ zorg op maat”.

Advertisements